Text

Föreningen barnavärn - stadgar 1898

Föreningen barnavärn i Stockholm startade den 14 december 1896.

Syftet var från början att ta hand om fattiga skolpojkar efter skoldagens slut

"[...] hvilka, i saknad af vård i egna hem, löpa fara att gå förlorade, hänvisade som de äro till gatulif med dess många frestelser; att genom undervisning och lämplig sysselsättning gifva deras karaktärsutveckling en sedlig riktning och bibringa dem håg för nyttigt arbete, samt äfven att i någon mån söka väcka föräldrars och målsmäns ansvarskänsla och kärlek till barnen."
 

Barnen fick hjälp med läxläsning och fick arbeta med olika typer av hantverk som slöjd, bokbindning, knyt- och flätarbeten.

1925 gjordes verksamheten om till ett inackorderingshem för ensamstående mödrar och deras barn. Den 30 juni 1968 togs mödrahemmet över av Stockholms stad som drev verksamheten till 1974.

Den första lokalen låg på Biblioteksgatan 23, sedan flyttade man till Vallhallavägen 97. Den 23 okt 1910 invigdes de nya lokalerna på Ingmarsgatan 12.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Ensamma mödrar med babies få gott hem hos Barnavärn" - tidningsnotis 1941

"Ensamma mödrar med babies få gott hem hos Barnavärn" - tidningsnotis 1941

Barnavärns inackorderingshem för mödrar och barn - historik 1931

Barnavärns inackorderingshem för mödrar och barn - historik 1931

Barnavård och barnomsorg
Tema

Barnavård och barnomsorg

Fram till 1900-talets första del var många människor i Stockholm fattiga och bodde trångt i små bostäder utan rinnande vatten. Det var ofta svårt att hålla rent och sjukdomar spred…

Ernst Andersson - inskriven i Föreningen barnavärn 1911

Ernst Andersson - inskriven i Föreningen barnavärn 1911

Inskrivning i Föreningen barnavärn - 1912

Inskrivning i Föreningen barnavärn - 1912

Kungsholms arbetsstuga - schema 1926

Kungsholms arbetsstuga - schema 1926

Kungsholms arbetsstuga – inskrivningsbok 1893

Kungsholms arbetsstuga – inskrivningsbok 1893

Stolsflätning på Kungsholms arbetsstuga

Stolsflätning på Kungsholms arbetsstuga