Text

Kungsholms arbetsstuga – inskrivningsbok 1893

Efter skoldagens slut hade fattiga barn sedan slutet av 1800-talet möjlighet att vistas på arbetsstuga. På arbetsstugorna fick de lära sig olika hantverk. De fick också ett mål mat och hjälp med läxläsning.

Till höger ser du vilka barn som var inskrivna på arbetsstugan 1893.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Annons för utställning på Grand hotel av barns hantverksarbeten från arbetsstugor - 1924

Annons för utställning på Grand hotel av barns hantverksarbeten från arbetsstugor - 1924

Föreningen barnavärn - stadgar 1898

Föreningen barnavärn - stadgar 1898

Kungsholms arbetsstuga - schema 1926

Kungsholms arbetsstuga - schema 1926

Stadgar för Kungsholms arbetsstuga - en föregångare till fritis

Stadgar för Kungsholms arbetsstuga - en föregångare till fritis

Stolsflätning på Kungsholms arbetsstuga

Stolsflätning på Kungsholms arbetsstuga