Text

Inskrivning i Föreningen barnavärn - 1912

Wilhelm Pettersson var 9 år då han skrevs in i Föreningen barnavärn. I hans inskrivningshandling kan man läsa att båda föräldrarna förvärvsarbetade och att Wilhelm därför saknade tillsyn efter skoldagens slut.

Föreningen barnavärns syfte vara att hand om fattiga pojkar som var ensamma efter skolan. Hos föreningen fick de hjälp med läxläsning och fick arbeta med olika typer av hantverk.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Ensamma mödrar med babies få gott hem hos Barnavärn" - tidningsnotis 1941

"Ensamma mödrar med babies få gott hem hos Barnavärn" - tidningsnotis 1941

Barnavärns inackorderingshem för mödrar och barn - historik 1931

Barnavärns inackorderingshem för mödrar och barn - historik 1931

Ernst Andersson - inskriven i Föreningen barnavärn 1911

Ernst Andersson - inskriven i Föreningen barnavärn 1911

Föreningen barnavärn - stadgar 1898

Föreningen barnavärn - stadgar 1898