Bildkonst

Ögonblicksbild ifrån Palmgrenska samskolan 1877

Palmgrenska samskolan, ursprungligen "Praktiska arbetsskolan för barn och ungdom",
grundades hösten 1876 av pedagogen Karl Edvard Palmgren. Skolan var den första i Stockholm med samundervisning för pojkar och flickor, liksom den första som erbjöd slöjdundervisning.

Skolans allmänna fokus låg på praktiska ämnen som teckning och handarbete.

Ursprungligen höll skolan till på Brunkebergs hotell; från 1882 fram till nedläggningen 1977 huserade skolan på Kommendörsgatan 13 på Östermalm.

Bland senare kända studenter på skolan kan nämnas Ingmar Bergman och Yngve Larsson.

Bilden invid, tagen från Svenska Familje-Journalen, visar på en tecknad ögonblicksbild från skolans tidiga verksamhet på Brunkebergs hotell. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Palmgrenska Samskolans gård, Kommendörsgatan 13

Palmgrenska Samskolans gård, Kommendörsgatan 13

Porträtt av rektorn Karl Edvard Palmgren

Porträtt av rektorn Karl Edvard Palmgren

Skolämnen
Tema

Skolämnen

Vad eleverna lärt sig i skolan har sett olika ut i olika tider. Vissa ämnen har försvunnit medan andra fortfarande finns kvar idag.