Bildkonst
Konstnär: Nils G. Janzon. Stockholms stadsarkiv

Ögonblicksbild ifrån Palmgrenska samskolan 1877

Palmgrenska samskolan, ursprungligen "Praktiska arbetsskolan för barn och ungdom",
grundades hösten 1876 av pedagogen Karl Edvard Palmgren. Skolan var den första i Stockholm med samundervisning för pojkar och flickor, liksom den första som erbjöd slöjdundervisning.

Skolans allmänna fokus låg på praktiska ämnen som teckning och handarbete.

Ursprungligen höll skolan till på Brunkebergs hotell; från 1882 fram till nedläggningen 1977 huserade skolan på Kommendörsgatan 13 på Östermalm.

Bland senare kända studenter på skolan kan nämnas Ingmar Bergman och Yngve Larsson.

Bilden invid, tagen från Svenska Familje-Journalen, visar på en tecknad ögonblicksbild från skolans tidiga verksamhet på Brunkebergs hotell. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad