Foto

Porträtt av rektorn Karl Edvard Palmgren

Porträtt av Karl Edvard Palmgren (1840-1910), grundare och rektor av Palmgrenska samskolan, Stockholms första skola med samundervisning för pojkar och flickor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Palmgrenska Samskolans gård, Kommendörsgatan 13

Palmgrenska Samskolans gård, Kommendörsgatan 13

Ögonblicksbild ifrån Palmgrenska samskolan 1877

Ögonblicksbild ifrån Palmgrenska samskolan 1877