Text

"Reglemente för Trafiken å Elevatorn i Stadsgården" 1883

Den 19 mars 1883 invigdes Katarinahissen på Södermalm. Dokumentet till höger visar på det reglemente Stockholms myndigheter, i formen av Överståthållarämbetet, i april samma år uppsatte för "elevatorns" trafik.

Två exempel ur reglementet:

"Hvarje hisskorg skall handhafvas af en fullt pålitlig konduktör, som under tjenstgöringen skall var iklädd snygg uniform och mot allmänheten iakttaga ett höfligt uppförande."

"Tillträde till elevatorn eller gångbron lemnas icke personer, hvilka synbarligen äro af starka drycker berusade eller genom osnygghet i klädedrägten kunna bereda passagerarna obehag och olägenhet."

Den ursprungliga Katarinahissen stängdes och revs 1933. En ny hiss uppfördes på samma plats 1936.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Katarinahissen har tjänat miljoner / Bengt Ringberg

Katarinahissen har tjänat miljoner / Bengt Ringberg

Katarinahissen med Södra Stadshuset i bakgrunden

Katarinahissen med Södra Stadshuset i bakgrunden

Katarinahissen omkring 1900

Katarinahissen omkring 1900

Katarinahissen sedd från Slussen

Katarinahissen sedd från Slussen

Katarinahissen, Stadsgården 1 (Södermalm 6:36)

Katarinahissen, Stadsgården 1 (Södermalm 6:36)

Katarinas höjder

Katarinas höjder

Passagerare med Katarinahissen

Passagerare med Katarinahissen

Slussen
Tema

Slussen

Vid Slussen rinner Mälarens sötvatten ut i Östersjön. Från början gick gränsen för Stockholm precis här, men redan under medeltiden växte Stockholm ur Gamla stan. Stockholmarna bör…

Södermalm 1899

Södermalm 1899