.
Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stockholms stadsmuseum

Katarinahissen, Stadsgården 1 (Södermalm 6:36)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid Stadsgården 1, Södermalm)

 

Förbinder Slussen med Mosebacke Torg. Den uppfördes första gången 1883, med utsvängd nederdel. Konstruktör var Knut Lindmark, mannen bakom Brunkebergstunneln. Hissen revs 1933 vid slussenombyggnaden och återuppfördes 1935 när KF-huset vid Katarinavägen byggdes, varvid restaurang Gondolen tillkom. Arkitekter var Eskil Sundahl och Olof Tunström. Sveriges första rörliga ljusreklam, Stomatolskylten, uppsattes 1909 och flyttades 1933 till ett tak vid Klevgränd.

A lift was first constructed here in 1883. This was the site of Sweden’s earliest electrically illuminated edvertising. The present lift dates from 1935 together with the ”hanging” restaurant, The architects were Eskil Sundahl and Olof Thunström.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad