Text

Katarinas höjder

Elevarbete av en åttaklassare. Texten handlar om Katarinahissen och dess omgivningar både ur ett historiskt och ett nutidsperspektiv. Längden är två sidor och innehåller två bilder.