Text
Författare: Berntson, Ebba. Stockholms stadsmuseum

Katarinas höjder

Elevarbete av en åttaklassare. Texten handlar om Katarinahissen och dess omgivningar både ur ett historiskt och ett nutidsperspektiv. Längden är två sidor och innehåller två bilder.

Uppdaterad