Film & rörlig bild
Upphov: Englund, Carl-Emil (1903-1964). Kungliga biblioteket

Film från första majdemonstrationen 1937 - Carl-Emil Englunds samling

Här ser vi flera snabba klipp från 1937 års första majdemonstration. Bland flaggor och banderoller märks till exempel en med texten Esperanto. Även sovjetiska flaggor med hammaren och skäran syns i folkvimlet. Under andra hälften av den korta filmen får vi se ett par glada barn som leker vid folksamlingen ute på Gärdet.

Filmen är redigerad och hämtad från Carl-Emil Englunds samling film nr. 06.

"Förstamajdemonstration på Gärdet i Stockholm väldigt många människor har samlats, i folkhavet vi ser bland andra Eva Englund med sönerna Rune och Jan samt Evas far Adolf Myrén.

Ivar Björklund i ljus skjorta och kavaj skymtar till framför ett antal mörkklädda män. Jan och Rune äter glass. Bland demonstrationsslagorden syns bland annat ett plakat med texten ”Revolutionär ungdomsallians för socialismens seger”. Inga och Ingvar Asp, Jan och Rune leker." (Handlingsbeskrivningen bygger på uppgifter från deponenten)

Upphovsmannen Carl-Emil Englund (1903-1964) lämnade en omfattande filmproduktion till eftervärlden som finns bevarad i Filmarkivet i Grängesberg. Englund arbetade inom många yrken och var bland annat författare, främst lyriker, och räknas till proletärdiktarna. 1948 tog Englund initiativ till Boklotteriet, ett lotteri som syftade till att ge ekonomiskt stöd för författare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad