Text
Upphov: Okänd. Kungliga biblioteket

Till tänkande valmän!

Här står riksdagsvalet 1911 i fokus. Det är Allmänna valmansförbundet (=Moderaterna) som uppmanar väljarna att rösta på dem. Liberalerna, som var ett stort parti vid denna tid, var favoriter att vinna valet och detta ville högern förhindra. Det största skälet var att Socialdemokraterna då skulle få ett större inflytande vilket inte var i linje med högerns (=Moderaterna) önskningar.

Partiet var emot allmän rösträtt där inte individens inkomst eller antal betalade skattekronor räknades. Man ville värna om "alla ordentliga skattebetalare" som man uttrycker sig i skriften.

Som vi ser har de politiska partiernas förhållande till varandra skiftat genom åren. 1911 stod således socialdemokraterna och liberalerna närmare varandra i vissa politiska frågor, exempelvis den allmänna rösträtten.

Skribenten menar att den sittande regeringen 1911, som var högerpartistisk, borde få sitta kvar. En garant för att samhällsutvecklingen skulle fortsatt vara stabil. Bland annat justitieministern Albert Pettersson får mycket beröm.

Högern vann inte valet 1911. Det blev en liberal seger. Karl Staaf blev liberal statsminister under åren 1911-1914.

PS. Valmän är ungefär samma sak som väljare.
4 sidor

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad