Foto

Valarbete i Stockholm 1924

Ögonblicksbild tagen utanför en vallokal i Stockholm inför riksdagsvalet 1924.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

P.M. för husombud – 1930/40-tal

P.M. för husombud – 1930/40-tal

Uppmaning till att gå och rösta 1911

Uppmaning till att gå och rösta 1911

Valaffisch för Allmänna valmansförbundet 1920-tal

Valaffisch för Allmänna valmansförbundet 1920-tal

Valaffisch för Allmänna valmansförbundet 1920-tal

Valaffisch för Allmänna valmansförbundet 1920-tal

Valarbete i Stockholm 1924

Valarbete i Stockholm 1924

Valarbete i Stockholm 1924

Valarbete i Stockholm 1924

Valarbete i Stockholm 1924

Valarbete i Stockholm 1924

Valarbete i Stockholm 1924

Valarbete i Stockholm 1924

Valarbete i Stockholm 1924

Valarbete i Stockholm 1924

Valarbete i Stockholm 1932

Valarbete i Stockholm 1932

Valreklam för Allmänna valmansförbundet 1936

Valreklam för Allmänna valmansförbundet 1936