Film & rörlig bild
Upphov: Englund, Carl-Emil (1903-1964). Kungliga biblioteket

Råttstudie och inledning av 50-årsresa - film ur Carl-Emil Englunds samling

Pilfink, grönfink respektive talgoxe äter från ett fågelbord utanför Carl-Emil Englunds villa i Spånga. Därefter ser vi en brunråtta som springer omkring i trädgården och letar mat. Carl-Emil Englund lämnar sin villa i Spånga för att påbörja sin 50-årsresa, första anhalt är Paris, resan inleds den 12 mars för att pågå till den 12 maj1954. Carl-Emil lastar in sitt bagage i bilen.

 Carl-Emil Englund (1903-1964) lämnade en omfattande filmproduktion till eftervärlden som finns bevarad i Filmarkivet i Grängesberg. Englund arbetade inom många yrken och var bland annat författare, främst lyriker, och räknas till proletärdiktarna. 1948 tog Englund initiativ till Boklotteriet, ett lotteri som syftade till att ge ekonomiskt stöd för författare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad