Text
Författare: Kungsholms arbetsstuga. Stockholms stadsarkiv

Stadgar för Kungsholms arbetsstuga - en föregångare till fritis

För att skolbarnen skulle ha någonstans att vara efter skoldagens slut öppnades under slutet av 1800-talet så kallade arbetsstugor. De var föregångare till dagens fritidshem. Här skulle barnen få möjlighet att lära sig något hantverk, oftast någon form av slöjdarbete. Ett mål mat om dagen serverades också.

Kungsholms arbetsstuga öppnade 1888 och låg då på Pilgatan 8. Senare flyttade verksamheten till Garvargatan 4, för att 1916 flytta till Parmmätaregatan 9. Verksamheten höll på till 1938.

Arbetsstugor fanns även i de andra församlingarna. Verksamheten finansierades bland annat med gåvor, anslag från församlingarna och senare också från staden. De slöjdarbeten som barnen gjort såldes på basarer och gav ett extra bidrag till verksamheten.

Läs mer i föreningens stadgar till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad