Foto

Verkstadslokal - Spånga Yrkesskolor ca 1946

Spånga yrkesskolor hade varierande lärlingskurser bland annat metallarbetare, snickare och elektriker.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Grav (vikingatid), fornlämning RAÄ 136 i Spånga socken, Akalla

Grav (vikingatid), fornlämning RAÄ 136 i Spånga socken, Akalla

Ny våglängdstabell på Spånga Radio

Ny våglängdstabell på Spånga Radio

Pojkar ska bli flygmekaniker - Spånga Yrkesskolor ca 1945

Pojkar ska bli flygmekaniker - Spånga Yrkesskolor ca 1945

Snickargosse - Spånga Yrkesskolor ca 1946

Snickargosse - Spånga Yrkesskolor ca 1946

Spånga kyrkskola, strax norr om Spånga kyrka.

Spånga kyrkskola, strax norr om Spånga kyrka.