Text

Från kloster till kalabalik

Blasieholmen tillhörde på medeltiden Klara kloster, men drogs in till Kronan på 1500-talet. Det äldsta kända namnet torde vara Käpplingeholmen. Carina Ferlatti skriver om Blasieholmens historia i en artikel som publicerades i bland annat tidningen Södermalmsnytt

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Blasieholmen och Ladugårdslandet från Slottstaket ur minnet

Blasieholmen och Ladugårdslandet från Slottstaket ur minnet

Kristina Nilsson

Kristina Nilsson

Olyckshändelsen vid Grand hotell

Olyckshändelsen vid Grand hotell

Olyckshändelsen vid Södra Blasieholmshamnen den 23 september 1885 : polismästarens [Semmy Rubenson] förklaring till Kungl. Svea Hofrätt

Olyckshändelsen vid Södra Blasieholmshamnen den 23 september 1885 : polismästarens [Semmy Rubenson] förklaring till Kungl. Svea Hofrätt

Ritning till Tullhuset på Blasieholmen 1874

Ritning till Tullhuset på Blasieholmen 1874

Utsikt från Logården mot Blasieholmen, kyrkholmen och Skeppsholmen

Utsikt från Logården mot Blasieholmen, kyrkholmen och Skeppsholmen