Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Anna Rosina Carlsson, f. Lindskog. Ledamot av stadsfullmäktige 1919-1935

Född i Sala 18681024.

Stadsfullmäktig 1919-1935 (vald av Arbetarepartiet 1919-1927, av Socialdemokraterna 1927-1935).

Suppleant i hälsovårdsnämnden 1920-1923. Ledamot av lärlings- och yrkesskolestyrelsen 1920-1937. Sjukhusstyrelsen 1923. Barnavårdsnämnden 1927-1937. Kyrkofullmäktig i Hedvig Eleonora församling 1935-1937. Suppleant i skolrådet 1936-1937. Ledamot av folkhushållningskommissionens kvinnoråd 1916-1919. Ordförande i Stockholms distriktsloge av nykterhetsorden Verdandi 1917-1918. Ledamot av styrelsen för Sveriges riksloge 1917-1937, vice ordförande 1922-1933. Ordförande i Stockholms allmänna kvinnoklubb 1906-1921, 1930-1933. Vice ordförande i K.F.U.K:s hushållsskola 1918-1937. Ledamot av husmodersförbundets centralstyrelse och dess arbetsutskott 1920-1937.

Död i Stockholm 19371108.

Fotografi med biografi ur: Stockholms stadsfullmäktiges sjuttiofemårsjubileum, 1913-1938, Stockholm 1938, s. 101.

Uppdaterad