Text

Årsta 1:1, Göta Landsväg

Arkeologisk rapport från arkeologisk förundersökning av Göta landsväg, RAÄ 34 i Brännkyrka socken. Rapporten innehåller kort historik om Göta landsväg, kort redogörelse av tidigare undersökningar och undersökningsresultaten. Därutöver finns kartöverlägg, schaktplan och profiluppmätning från undersökningsområdet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Gravfält invid Göta landsväg

Gravfält invid Göta landsväg

Göta landsväg (skylt)

Göta landsväg (skylt)

Göta landsväg (skylt)

Göta landsväg (skylt)

Stenvalvsbro

Stenvalvsbro