Text
Författare: Källström, Magnus (f. 1964). Stadsmuseet i Stockholm

Årsta 1:1, Göta Landsväg

Arkeologisk rapport från arkeologisk förundersökning av Göta landsväg, RAÄ 34 i Brännkyrka socken. Rapporten innehåller kort historik om Göta landsväg, kort redogörelse av tidigare undersökningar och undersökningsresultaten. Därutöver finns kartöverlägg, schaktplan och profiluppmätning från undersökningsområdet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad