Text

Ordningsstadga för Hässelby Villastads köping 1926

Hässelby Villastad är Stockholms västligaste stadsdel.

Mellan 1926 och 1949 utgjorde orten, som ursprungligen vuxit fram kring Stockholms stads sopstation vid Lövsta, en egen kommun under namnet Hässelby Villastads köping.

Dokumentet intill visar på den forna kommunens första egna ordningsstadga, antagen den 22 juni 1926. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hässelby Villastad

Hässelby Villastad

Hässelby Villastads tågstation och stationshus. En stins står på perrongen

Hässelby Villastads tågstation och stationshus. En stins står på perrongen

Något om Hässelby villastads uppkomst och första bebyggelse / J. Valfrid Brodd

Något om Hässelby villastads uppkomst och första bebyggelse / J. Valfrid Brodd

Valurna från Hässelby Villastad

Valurna från Hässelby Villastad