Grönlackerad valurna av plåt med texten Hässelby Villastad
Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Valurna från Hässelby Villastad

Grönlackerad valurna av plåt med texten Hässelby Villastad i sirliga bokstäver i guld. Urnan har ett löstagbart lock med två slutningsanordningar för sigill.

Valurnan skänktes 1949 till museet av Hässelby Villastad och är förmodligen tillverkad på 1910-talet. Hässelby Villastad var i början av förra seklet ett område med handelsträdgårdar och växthus, villor och sommarhus inom Spånga socken. År 1914 blev Hässelby Villastad municipalsamhälle och fick därmed ett visst självstyre inom Spånga. 1926 blev Hässelby Villastad köping och 1949 införlivades samhället liksom större delen av Spånga med Stockholm. Den tidigare köpingen blev då en av många stadsdelar i huvudstaden.

Valurnan bör ha använts i samband med Hässelbybornas val till bland annat municipalfullmäktige. Rösträtten i Sverige var länge begränsad. Först 1921 beslutades om allmän rösträtt. Numera förrättas allmänna val den tredje söndagen i september vart fjärde år.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad