Text

Motion om att flytta benmjölsfabrik från Traneberg - stadsfullmäktige 1934

Motionären Elisif Théel menar att den "olidliga" stanken från Stockholms Benmjölsfabrik måste åtgärdas. Eftersom nya bostadsområden växt fram i Bromma och Kristineberg så ligger fabriken inte längre i stadens ytterkant. Théel anser att lösningen måste bli att flytta verksamheten:

”Beroende på vindförhållandena, är än det ena än det andra området insvept i den kväljande atmosfären. Att stänga dörrar och fönster hjälper ej stort, ty även den instängda luften blir bemängd med vidriga dunster. Att påstå, att lukten icke är hälsovådlig, torde vara en sanning med modifikation; faktum är, att den framkallar tyngd i huvudet, dåsighet och illamående hos dem, som många timmar å rad måste vistas på området, något som icke minst personalen på det närbelägna barnhemmet Lillsjönäs kan intyga.”

Benmjölsfabriken kom att ligga kvar i Traneberg till 1968.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fabriker
Tema

Fabriker

I Stockholm fanns många olika fabriker. Till en början låg de mitt i staden, ofta nära vattnet. Med tiden har de flyttat längre ut från centrum.

Graham Brothers saluför asbest i Stockholm

Graham Brothers saluför asbest i Stockholm