Text
Upphov: Okänd. Kungliga biblioteket

Graham Brothers saluför asbest i Stockholm

Den här lilla reklambroschyren illustrerar tydligt hur annorlunda olika tidsperioder kan se på till exempel ett byggnadsmaterial, beroende på vad vi vet. Här saluförs asbestartiklar som ett användningsbart material till många olika verksamheter, bland annat på grund av sin brandsäkerhet. Idag vet vi att asbest är ett av de hälsofarligaste ämnena som finns.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad