Text
Författare: Johansson-Visborg, Anna (1876-1953). Stockholms stadsarkiv

Motion om behovet av en central kommunal upplysningsbyrå - stadsfullmäktige 1934

Anna Johansson-Visborg tycker medborgarna behöver hjälp att hitta i den växande djungeln av kommunala verk, inrättningar och institutioner. Var ska man vända sig med sitt ärende? Johansson-Visborg föreslår att en upplysningscentral upprättas i Stadshuset.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad