Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Stockholm blir välfärdsstad : kommunalpolitik i huvudstaden efter 1945

Stockholm blir välfärdsstad handlar om politiken i Stadshuset under åren 1945-2010. De olika partierna har och har haft olika syn på hur de gemensamma verksamheterna som bostadsförsörjning, skola, sjukvård m.m. ska organiseras. Detsamma gäller hur välfärden ska finansieras. Tio författare tar här upp var sitt område. Boken avslutas med ett personregister. 335 sidor.

Innehåll
Företal
Staten på armlängds avstånd – Hjalmar Mehr och Svenska stadsförbundet, 1956-1963
Staden mot staten – Striden om den kommunala ekonomin 1950-2009
Politikens tjänstemän – Stadens glömda makthavare
Från kvinno- till välfärdsfråga – Stockholms daghemspolitik från 1950- till 1970-tal
I enhetsskolans tidevarv – Skoldebatter i fullmäktige 1950-1985
Stockholms stad som hyresvärd 1945-1965 – Generell bostadspolitik i en speciell stad
Bostadsinspektionen som försvann
”Egendom är en lök” – Avskalat privat hyreshusägande i Stockholms innerstad 1945-2000
”Miljö” som makt i stockholmspolitiken 1961-1980

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad