Text
Författare: Söderquist, Arne, Grönberg, Olle. Stockholms stadsarkiv

Motion angående kommunala deklarationsbyråer - Stadsfullmäktige 1971

Vänsterpartisterna Arne Grönquist och Olle Grönberg vill att kommunen ska hjälpa till mer med deklarationen:

”Det är känt att många människor inte har förmåga att själva upprätta sina deklarationer. Detta är heller inte egendomligt, eftersom blanketterna är invecklade och förordningarna ändras år från år. Som följd därav har också privata deklarationsbyråer vuxit upp som svampar ur jorden.”

Många av dessa företag ansåg motionärerna vara ”ansvarslösa”.

Uppdaterad