Text
Författare: Söderberg, Edvard (1849-1928). Stockholms stadsarkiv

Den kommunala rösträtten och dess begränsning af Edv. Söderberg

I enlighet med den kommunallag som stiftades 1862 var rösträtten till kommunfullmäktige graderad efter inkomst. Det vill säga, ju mer skatt man betalade, desto fler röster fick man. Även företag kunde rösta i egenskap av skattebetalare. Bland demokrater väckte förstås detta system missnöje.

Författaren försöker här reda ut vilka effekter röstsystemet haft och vad olika rösträttsreformer skulle få för konsekvenser på kommunal nivå.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad