Protokoll fört vid Stockholms domkapitels möte den 28 juli 1731.
Protokoll fört vid Stockholms domkapitels möte den 28 juli 1731.
Text

Hemliga sammankomster på Södermalm 1731

Kyrkoherden i Maria Magdalena församling rapporterade till Stockholms domkapitel i juli 1731 att det ska hållas hemliga sammankomster i församlingen på tre olika platser. Vilket har rapporterats till stadsfiskalen.

1731 28 juli Stockholms domkapitel
5. Gaf herr kyrkoherden magister Hermonius tilkänna, at uti S:t Maria Magdalena församling skola hållas hemliga sammankomster på trenne stellen, och at sådant är hos Stads Fiscalen angifwit.


Det var Stockholms domkapitels ansvar att se till att konventikelplakatets förordningar följdes, som fastställde att det inte fick hållas religiösa möten utanför kyrkans regi.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

De frireligiösa gråkoltarna gör avbön hos Stockholms domkapitel 1736

De frireligiösa gråkoltarna gör avbön hos Stockholms domkapitel 1736

Dödssjuke Lindgren vill vara sin egen präst 1734

Dödssjuke Lindgren vill vara sin egen präst 1734

Frireligiös grupp presenterar sig i mantalsuppgiften 1735

Frireligiös grupp presenterar sig i mantalsuppgiften 1735

Gråkoltarna / Pia Maria Hallberg

Gråkoltarna / Pia Maria Hallberg

Konventikelplakatet 1726 - Kunglig förordning mot bönemöten i hemmet

Konventikelplakatet 1726 - Kunglig förordning mot bönemöten i hemmet

Kunglig instruktion om hur präster ska hantera frågan om irrläriga

Kunglig instruktion om hur präster ska hantera frågan om irrläriga