Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Vattentornet, Fiskargatan 2 (Fiskaren Mindre 16)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid Fiskargatan 2, Södermalm)

 

Byggnaden uppfördes 1896 efter ritningar av Ferdinand Boberg, en av Stockholms mest kända och anlitade arkitekter vid sekelskiftet. Vattenreservoaren rymmer 104 000 liter och är placerad i ett 32 m högt torn. Tornet är murat i högrött klinkertegel och format som ett åttasidigt skaft med en utkragning markerad av långsmala nischer. Det bildar en framträdande siluett i landskapet.

The water tower was built in 1896 to a design by Ferdinand Boberg, one of the most notable architects of the period.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad