Text
Författare: Hedin, Alma (1876-1958), Quint, Stina. Stockholms stadsarkiv

Motion om dyrtidshjälp för år 1917 åt lärarinnorna vid de av staten understödda högre flickskolorna i Stockholm - Stadsfullmäktige 1916

Under första världskriget steg levnadsomkostnaderna drastiskt och allt fler grupper fick svårt att klara sig - så även lärarinnorna.

Motionärerna Alma Hedin och Stina Quint bifogar två skrivelser: 

Den ena är en promemoria från Stockholmskretsen av Flick- och samskoleföreningen och redogör för lärarinnornas löneläge, jämfört med levnadsomkostnaderna. Enligt denna behövs ett lönetillskott på 300 kronor för att lärarinnorna inte ska behöva skuldsätta sig.

Den andra skrivelsen är undertecknad August Falk, sannolikt representant för kungliga läroverksöverstyrelsen. I skrivelsen manar man kommunerna att ordna ett lönetillskott till lärarinnorna under dyrtiden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad