Läs Hjalmar Söderbergs brev!
Text
Författare: Söderberg, Hjalmar (1869-1941). Stockholms stadsarkiv

Hjalmar Söderberg erbjuder Wahlström & Widstrand debutromanen Förvillelser - brev 1895

Hjalmar Söderberg debuterade med romanen Förvillelser 1895. Boken handlar om en ung självmordsbenägen medicinstuderande som för att fly sin livsleda söker njutning i olika kärleksaffärer. Boken gav Söderberg epitet "ungdomens förförare" och kom ut på Albert Bonniers förlag. Av det här brevet framgår att författaren också erböd den till Wahlström och Widstrands förlag. Söderberg hade tidigare gjort sig känd som kritiker i bland annat Dagens Nyheter.

Söderbergs brev renskrivet:

Herrar Wahlström & Widstrand,
Stockholm

Jag har härmed äran att till benägen genomläsning lämna Eder en nyss fullbordad berättelse med titeln Förvillelser, utgörande 185-190 trycksidor (beräknadt efter ”Purpur”). Det är en Stockholmsnovell, till innehåll och syfte gående i ungefär den riktning, som titeln angifver, nämligen pikant moralisk; dock är möjligt, att det pikanta elementet åtminstone vid en ytlig läsning något litet öfverväger det moraliska. I händelse Eder ärade firma behagade reflektera på arbetet, skulle jag anse önskvärdt, att det kunde utkomma i bokhandeln redan vid höstsäsongens början. Då denna bok, oaktadt mitt namn för den literärt intresserad delen af allmänheten ju icke är nytt, likväl på sitt område måste betraktas som en debut, ställa sig mina anspråk med afseende på honoraret icke högt. Jag beräknar: antingen 300 kronor per 1000 ex. eller 450 kronor för en upplaga, hvars storlek icke bindes genom något aftal. Stockholm den 27/5 1895.

Med utmärkt högaktning
Hjalmar Söderberg
Nybrogatan 36, III.

Nybrogatan 36 låg 1899 där Nybrogatan 38 ligger 2012, vid den i princip totalombyggda fastigheten Laxöringen 16.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad