Läs Hjalmar Söderbergs brev!
Text

Hjalmar Söderberg erbjuder Wahlström & Widstrand debutromanen Förvillelser - brev 1895

Hjalmar Söderberg debuterade med romanen Förvillelser 1895. Boken handlar om en ung självmordsbenägen medicinstuderande som för att fly sin livsleda söker njutning i olika kärleksaffärer. Boken gav Söderberg epitet "ungdomens förförare" och kom ut på Albert Bonniers förlag. Av det här brevet framgår att författaren också erböd den till Wahlström och Widstrands förlag. Söderberg hade tidigare gjort sig känd som kritiker i bland annat Dagens Nyheter.

Söderbergs brev renskrivet:

Herrar Wahlström & Widstrand,
Stockholm

Jag har härmed äran att till benägen genomläsning lämna Eder en nyss fullbordad berättelse med titeln Förvillelser, utgörande 185-190 trycksidor (beräknadt efter ”Purpur”). Det är en Stockholmsnovell, till innehåll och syfte gående i ungefär den riktning, som titeln angifver, nämligen pikant moralisk; dock är möjligt, att det pikanta elementet åtminstone vid en ytlig läsning något litet öfverväger det moraliska. I händelse Eder ärade firma behagade reflektera på arbetet, skulle jag anse önskvärdt, att det kunde utkomma i bokhandeln redan vid höstsäsongens början. Då denna bok, oaktadt mitt namn för den literärt intresserad delen af allmänheten ju icke är nytt, likväl på sitt område måste betraktas som en debut, ställa sig mina anspråk med afseende på honoraret icke högt. Jag beräknar: antingen 300 kronor per 1000 ex. eller 450 kronor för en upplaga, hvars storlek icke bindes genom något aftal. Stockholm den 27/5 1895.

Med utmärkt högaktning
Hjalmar Söderberg
Nybrogatan 36, III.

Nybrogatan 36 låg 1899 där Nybrogatan 38 ligger 2012, vid den i princip totalombyggda fastigheten Laxöringen 16.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Den allvarsamma leken : roman / av Hjalmar Söderberg

Den allvarsamma leken : roman / av Hjalmar Söderberg

Doktor Glas / Hjalmar Söderberg

Doktor Glas / Hjalmar Söderberg

Hjalmar Söderberg ber vännen Laurin om hjälp med pengar, 1908

Hjalmar Söderberg ber vännen Laurin om hjälp med pengar, 1908

Hjalmar Söderberg har tråkigt! Brev till vännen C.G Laurin, 1907

Hjalmar Söderberg har tråkigt! Brev till vännen C.G Laurin, 1907

Hjalmar Söderberg rapporterar från Paris, 1897

Hjalmar Söderberg rapporterar från Paris, 1897

Hjalmar Söderberg skriver om skilsmässan som inte blev av och sin dåliga ekonomi, 1906

Hjalmar Söderberg skriver om skilsmässan som inte blev av och sin dåliga ekonomi, 1906

Hjalmar Söderberg skriver till polisen efter att hustrun sett en karl i sovrummet

Hjalmar Söderberg skriver till polisen efter att hustrun sett en karl i sovrummet

Hjalmar Söderbergs studentuppsats - Norra Latin VT 1888

Hjalmar Söderbergs studentuppsats - Norra Latin VT 1888