Hjalmar Söderberg ber vännen Laurin om hjälp med pengar, 1908
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Hjalmar Söderberg ber vännen Laurin om hjälp med pengar, 1908

I ett brev till ungdomsvännen Carl Gustaf Laurin daterat den 2 maj 1908, ber Hjalmar Söderberg om ett lån om 100 riksdaler. För 100 kronor 1908 kunde man köpa lika mycket varor och tjänster som för 5221 kronor 2016. "Familjeangelägenheten" som Hjalmar Söderberg nämner, var att han levde separerad från sin hustru Märta Söderberg som han önskade ta ut skilsmässa ifrån. 

 

Så här står det i brevet:

"Köpenhamn 2 -V .08

 Kära Kalle,

Som du väl redan vet, har jag farit till Köpenhamn i den vanliga banala familjeangelägenheten nu igen. Den här gången mötte det intet motstånd från släktingarna, men det drar ut på tiden i alla fall. Och mina pengar har tagit slut igen. Kunde du för gammal vänskaps skull sända mig 100 riksdaler, vore du väldigt hygglig. Jag hade tänkt skriva några artiklar till D.N. härifrån, men jag har så mycket privata bekymmer i huvudet att jag hittills inte kunnat hitta på något.

Vännen Hjalle

Adress: Poste restante

            Köpenhamn"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad