Foto

J & C G Bolinders Mekaniska Verkstads AB. Verkstad, montering av spisar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bolinders varnar sina arbetare för att träffas på Gustaf Adolfs torg 1869

Bolinders varnar sina arbetare för att träffas på Gustaf Adolfs torg 1869