Öppna kartan i jpg-format.
Karta
Upphov: Bengtsson, Lars, Stockholms stadsmuseum. Stockholms stadsarkiv

Karta över Gamla stan, 1729 års tomtnummer

Kartan visar kvarter i Gamla stan och är en sammanställning av de tomtnummer som användes mellan 1729 - 1810. Staden är uppdelad i distrikt (inre, södra, västra och östra). Därefter är husen inom varje distrikt löpande numrerade, gata upp och ner.

År 1810 genomfördes ett nytt system för tomtnumrering i Stockholm. Tomter inom varje avgränsat byggnadskvarter numrerades istället i en egen sifferserie. Under "Mer i Stockholmskällan finns en karta från 1863 som visar Gamla stan enligt 1810-års tomtnumrering.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad