Äldre handritad karta i färg över Gamla stan
Karta
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kartblad över Gamla stan 1863 (1810 års tomtnumrering)

Kartblad över Gamla stan från 1863. Bladet är nummer 23 ur en karta som består av 38 kartblad. Under ”Mer i Stockholmskällan” finns en post med alla kartblad. Det är okänt vem som ritat kartan.

Stadsdelen är indelad i namngivna kvarter med utritade tomter. Varje kvarter har sin egen tomtnumrering. Detta system för tomtnummer genomfördes år 1810 och används än idag. Kvartersnamn och tomtnummer bildar tillsammans en fastighetsbeteckning, som ”Atlas 7”. Fastighetsbeteckning kan t.ex. användas för att söka byggnadsritningar.

Kvartersnamn och tomtnummer började införas redan under 1600-talet. År 1729 genomfördes ett äldre system för tomtnumrering. Då löper tomtnumren i Gamla stan istället inom 4 stora kvarter. Se karta över 1729 års tomtnumrering under ”Mer i Stockholmskällan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad