Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

André Oscar Wallenberg. Ledamot av stadsfullmäktige 1863-1886

Född i Linköping 18240906.

Befälhavare på Sveriges första propellerfartyg Linköping 1846-1847. Grosshandlare i Sundsvall 1851-1855. Stiftare av och verkställande direktör för Stockholms enskilda bank (SE-banken, SEB). Stadsfullmäktig 1863-1886.

Bodde under åren 1878-1886 (enligt Rotemansarkivet) på Kungsträdsgårdsgatan 14.

Död i Stockholm 18860112.

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 8.Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad