Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stadgar för Stockholms Arbetares Skyddsfond. Gillade och antagna den 29 maj 1881.

Fondens syfte var att ”söka bereda arbetaren ett skydd mot arbetsgifvarens godtycke och förtryck, när den förre derigenom förhindras att ernå den grad af materielt välstånd, af moralisk och intellektuel utveckling, och i allmänhet af jordisk lycka, som det under för handen varande förhållanden är honom möjligt att förvärfva, utan att arbetsgifvaren eller samhället i dess helhet deraf tager verklig skada."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad