Text
Författare: Klemming, Gustaf (1823-1893), Nyström, Anton (1842-1931). Stockholms stadsarkiv

Om hr Karl Sixtus experiment öfver den animala magnetismen - insändare 1885

Kungliga Bibliotekets chef Gustaf Klemming och den kände läkaren Anton Nyström har varit på magnetiseringsseans och sett Karl Sixtus "utföra flera prof på den animala magnetismens verkningar, som voro fullkomligt bevisande och uteslöto hvarje tanke på svek eller inbillning". Läs om hur Karl Sixtus söver sina testpatienter och får dem att göra och känna olika saker!

Artikelförfattaren Anton Nyström ägnade sig själv åt hypnos i sin läkarpraktik och trodde mycket på att använda suggestion för att komma till rätta med olika åkommor.

Insändaren publicerades i Stockholms Dagblad den 26 januari 1885.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad