Text

Om hr Karl Sixtus experiment öfver den animala magnetismen - insändare 1885

Kungliga Bibliotekets chef Gustaf Klemming och den kände läkaren Anton Nyström har varit på magnetiseringsseans och sett Karl Sixtus "utföra flera prof på den animala magnetismens verkningar, som voro fullkomligt bevisande och uteslöto hvarje tanke på svek eller inbillning". Läs om hur Karl Sixtus söver sina testpatienter och får dem att göra och känna olika saker!

Artikelförfattaren Anton Nyström ägnade sig själv åt hypnos i sin läkarpraktik och trodde mycket på att använda suggestion för att komma till rätta med olika åkommor.

Insändaren publicerades i Stockholms Dagblad den 26 januari 1885.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Frågor om hypnos och tankeläsning - brev till Dr Nyström 1899

Frågor om hypnos och tankeläsning - brev till Dr Nyström 1899

Hypnotismen sammanfattad i tolv punkter - Dr Nyströms föreläsningsanteckningar

Hypnotismen sammanfattad i tolv punkter - Dr Nyströms föreläsningsanteckningar

Häktade J. P. Olai tycker sig vara trakasserad av polisen - brev till Dr Anton Nyström 1893

Häktade J. P. Olai tycker sig vara trakasserad av polisen - brev till Dr Anton Nyström 1893

Miss Phyllis Bentley i sina märkliga demonstrationer öfver kraftens fördelning och tyngdpunktens förskjutning - programblad 1895

Miss Phyllis Bentley i sina märkliga demonstrationer öfver kraftens fördelning och tyngdpunktens förskjutning - programblad 1895

Porträtt av Gustaf Klemming - riksbibliotekarie på Kungliga biblioteket

Porträtt av Gustaf Klemming - riksbibliotekarie på Kungliga biblioteket

Är hypnotismen en fara eller välsignelse? Debattartikel 1889

Är hypnotismen en fara eller välsignelse? Debattartikel 1889