Stadens stenar, medeltida straffredskap
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Stadens stenar

Att en kvinna ertappades med att vara otrogen mot sin make under medeltiden, straffades hårt.

Den som inte hade råd att köpa sig fri fick istället ett skamstraff, att bära stadens stenar. De 26 kg tunga stenarna var sammanlänkade med en kraftig kedja och med kedjan om nacken och stenarna hängandes ned över brösten leddes hon, först runt stortorget och sedan ut ur staden. Döden väntade om kvinnan skulle återvända.

Om mannen var otrogen och dömdes för äktenskapsbrott så fick han i första hand böter. Hade han inte råd att betala dessa kunde han i värsta fall ledas runt staden med ett snöre bundet runt lemmen och fick skämmas. Mannen blev inte utvisad utan fick stanna i staden. För kvinnan var utvisning ett mycket hårt straff eftersom hon hade svårt att försörja sig på egen hand.

Föremålen står utställda på Medeltidsmuseet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad