Text
Författare: Johansson, Sven. Stockholms stadsarkiv

Motion angående ändring av stadsplanen för kvarteret Kungl. Trädgården m.m.[Almstriden] – Kommunfullmäktige 1971

Med anledning av den pågående almstriden i Kungsträdgården vänder sig Sven Johansson och elva av hans partivänner inom Moderaterna emot "att verkställigheten av i laga ordning fattade beslut icke skall kunna förhindras med utomparlamentariska metoder."

Vad gäller själva sakfrågan om almarnas vara eller icke vara menar motionärerna att Moderaterna varit mot trädfällningen hela tiden. De föreslår således att Kommunfullmäktige antar det stadsplaneförslag Moderaterna tidigare presenterat, vilket bland annat skulle innebära almarnas bevarande.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad