Text

Motion om att bevara almarna i Kungsträdgården - Kommunfullmäktige 1971

Lennart Rydberg och hans partivänner i Folkpartiet motionerar om att bevara almarna i Kungsträdgården. De skriver: "Försöken att med våld hindra verkställigheten av beslutet kan inte försvaras." Men samtidigt anser de att den starka opinionen för bevarande är ett sakskäl i sig varför de tycker att fullmäktige ska ompröva beslutet att fälla almarna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Almarna åt folket - Stockholmslåtar

Almarna åt folket - Stockholmslåtar

Kungsträdgården, maj 1971. Demonstrationer mot fällningen av almarna

Kungsträdgården, maj 1971. Demonstrationer mot fällningen av almarna

Kungsträdgården, maj 1971. Demonstrationer mot fällningen av almarna

Kungsträdgården, maj 1971. Demonstrationer mot fällningen av almarna

Kungsträdgården, maj 1971. Demonstrationer mot fällningen av almarna

Kungsträdgården, maj 1971. Demonstrationer mot fällningen av almarna

Kungsträdgården, maj 1971. Demonstrationer mot fällningen av almarna

Kungsträdgården, maj 1971. Demonstrationer mot fällningen av almarna

Motion angående ändring av stadsplanen för kvarteret Kungl. Trädgården m.m.[Almstriden] – Kommunfullmäktige 1971

Motion angående ändring av stadsplanen för kvarteret Kungl. Trädgården m.m.[Almstriden] – Kommunfullmäktige 1971

Motion med förslag om kvartersnamnet Almdungen [under Almstriden] – Kommunfullmäktige 1971

Motion med förslag om kvartersnamnet Almdungen [under Almstriden] – Kommunfullmäktige 1971