Text
Författare: Rydberg, Lennart. Stockholms stadsarkiv

Motion om att bevara almarna i Kungsträdgården - Kommunfullmäktige 1971

Lennart Rydberg och hans partivänner i Folkpartiet motionerar om att bevara almarna i Kungsträdgården. De skriver: "Försöken att med våld hindra verkställigheten av beslutet kan inte försvaras." Men samtidigt anser de att den starka opinionen för bevarande är ett sakskäl i sig varför de tycker att fullmäktige ska ompröva beslutet att fälla almarna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad