Text
Författare: Höglund, Gunhild, Johannesson, Ewald, Andersson, Olof, Svedendahl, Allan, Forsberg, Wilhelm. Stockholms stadsarkiv

Motion angående dels bevarande och upprustning av Strindbergs Blå tornet, dels utvidgning av och information om Strindbergsmuseet – Stadsfullmäktige 1971

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad