Text

Motion angående dels bevarande och upprustning av Strindbergs Blå tornet, dels utvidgning av och information om Strindbergsmuseet – Stadsfullmäktige 1971

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

August Strindberg - skilsmässa från Siri von Essen 1891

August Strindberg - skilsmässa från Siri von Essen 1891

August Strindberg tecknad av brodern Axel år 1862

August Strindberg tecknad av brodern Axel år 1862

August Strindbergs betyg från Jakobs lägre elementarläroverk HT 1860

August Strindbergs betyg från Jakobs lägre elementarläroverk HT 1860