Text
Författare: Elméus, Konrad (1868-1940). Stockholms stadsarkiv

Motion angående utredning av den Palmstedtska brunnens återflyttning till Stortorget från Brunkebergstorg - Stadsfullmäktige 1917

Den Palmstedska brunnen hade flyttats från Stortorget till Brunkebergstorg 1857. Konrad Elméus tycker här att det är dags att flytta tillbaka brunnen till sin ursprungliga plats. Den byggdes i samband med Börshuset på 1770-talet. Det skulle dock dröja till 1953 innan brunnen åter flyttades till Stortorget.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad