Text
Författare: von Koch, Gerhard Halfred (1872-1948), Nörén, Josef, Widerström, Karolina (1856-1949), Nilsson, Fredrik, Lindqvist, Fritz. Stockholms stadsarkiv

Motion om alkoholister, utskänkningstillstånd och skapandet av en nykterhetsnämnd - Stadsfullmäktige 1915

Den 30 juni hade Riksdagen antagit en ny lag om behandling av alkoholister. Den skulle, enligt motionärerna träda i kraft 1916 och fordrade bland annat att staden inrättade en nykterhetsnämnd. I motionen beskrivs den nya lagens föreskrifter om hur alkoholister skulle tas om hand och vilka befogenheter den nya nykterhetsnämnden skulle ha till tvångsomhändertagande.

En av motionärerna var Gerhard Halfred von Koch, en annan Karolina Widerström.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad