Text

Motion om alkoholister, utskänkningstillstånd och skapandet av en nykterhetsnämnd - Stadsfullmäktige 1915

Den 30 juni hade Riksdagen antagit en ny lag om behandling av alkoholister. Den skulle, enligt motionärerna träda i kraft 1916 och fordrade bland annat att staden inrättade en nykterhetsnämnd. I motionen beskrivs den nya lagens föreskrifter om hur alkoholister skulle tas om hand och vilka befogenheter den nya nykterhetsnämnden skulle ha till tvångsomhändertagande.

En av motionärerna var Gerhard Halfred von Koch, en annan Karolina Widerström.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Den förhatliga 12-stängningen" - artikel 1907

"Den förhatliga 12-stängningen" - artikel 1907

Den föreslagna förbudsomröstningen

Den föreslagna förbudsomröstningen

Grafikvägen 2 - 4. Människor köar utanför Systembolagets butiker, dagen före julafton. (Nuvarande adress är Gullmarsplan 8-10)

Grafikvägen 2 - 4. Människor köar utanför Systembolagets butiker, dagen före julafton. (Nuvarande adress är Gullmarsplan 8-10)

Grupporträtt, enligt anteckning Supgrupp, av bl a Holmqvist  och Holmberg

Grupporträtt, enligt anteckning Supgrupp, av bl a Holmqvist och Holmberg

Karolina Widerström
Tema

Karolina Widerström

Karolina Widerström var Sveriges första kvinnliga läkare och hade en egen läkarmottagning i Stockholm. Hon var också ledamot i Stockholms stadsfullmäktige och mycket engagerad i ka…

Kom i form! – tips från Stockholms hälsoungdom (1955-1963)

Kom i form! – tips från Stockholms hälsoungdom (1955-1963)

Motion angående rusdrycksförbud under första världskriget - Stadsfullmäktige 1914

Motion angående rusdrycksförbud under första världskriget - Stadsfullmäktige 1914

Murare Olsén köper pistol efter att ha blivit avskedad - polisrapport 25 maj 1888

Murare Olsén köper pistol efter att ha blivit avskedad - polisrapport 25 maj 1888

Slöjdlärarinnas födelsedagskalas slutar med slagsmål - rättsfall 1909

Slöjdlärarinnas födelsedagskalas slutar med slagsmål - rättsfall 1909

Stockholmssystemet (Systembolaget), exteriör. Kö väntar på att få handla i butiken

Stockholmssystemet (Systembolaget), exteriör. Kö väntar på att få handla i butiken