Text
Författare: Löfgren, Axel. Stockholms stadsarkiv

Motion om utvidgad arbetaretågstrafik, med utsträckt trafiktid, å Aktiebolaget Stockholms spårvägars linjer - Stadsfullmäktige 1916

Motionären Axel Löfgren menar att bostadsbrist och hyresstegringar skulle kunna avhjälpas av bättre kommunikationer - då behöver inte folk välja bostäder nära sina arbetsplatser. Löfgren är därför mycket kritisk till Stockholms Nya spårvägsaktiebolag. Bolaget fick uppdraget att sköta spårvägstrafiken 1876 och "på grund av bostadsbristen erhöll [bolaget] synerligen förmånliga koncessionsvillkor". Nu har man mest tillgodosett sina egna ekonomiska intressen istället för att bygga ut spårnätet i takt med stadens tillväxt, enligt Löfgren.

Vidare ger han flera exempel på problemen med samtidens spårnät, bland annat: "Arbetare, som exempelvis äro bosatta  på övre Kungsholmen, men möjligen ha sin sysselsättning vid Värtan, måste för att med anlitande av arbetaretåg komma till arbetsplatsen företaga resan Hantverkargatan ned, runt Slussen, upp till Stureplanen och ut till Värtan."

Nio andra i fullmäktige instämmer i motionen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad