Text

Stor-Stockholm dess uppkomst och kommunikationer

Boken beskriver Stockholms läns historia mellan 1860 och 1946 med betoning på sambandet mellan bebyggelsens utbredning och kollektivtrafikens framväxt.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Motion om utvidgad arbetaretågstrafik, med utsträckt trafiktid, å Aktiebolaget Stockholms spårvägars linjer - Stadsfullmäktige 1916

Motion om utvidgad arbetaretågstrafik, med utsträckt trafiktid, å Aktiebolaget Stockholms spårvägars linjer - Stadsfullmäktige 1916