Text
Författare: Holmberg, Sten. Spårvägsmuseet

Stor-Stockholm dess uppkomst och kommunikationer

Boken beskriver Stockholms läns historia mellan 1860 och 1946 med betoning på sambandet mellan bebyggelsens utbredning och kollektivtrafikens framväxt.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad