Text
Författare: Nisell, Claes, Forsling, Ruth. Stockholms stadsarkiv

Motion angående undersökning av möjligheterna att från eventuellt kärnkraftvärmeverk i Värtan leverera hetvatten för utebad vår och höst - Stadsfullmäktige 1969

1969 undersöktes möjligheterna att förlägga ett kärnkraftvärmevärk i Värtan. Folkpartisterna Ruth Forsling och Claes Nisell ser däri en möjlighet att skapa ett utomhusbad som skulle kunna öppnas tidigt på våren och stängas långt in på hösten. Kärnkraftverket skulle komma att släppa ut sitt kylvatten i Värtan och på så vis hålla sjön varm:

”Även om man inte kan väntas åstadkomma den säregna atmosfären av varma källor som på Island, borde det ändå vara möjligt att förlänga vår utebadsäsong utan att de extra kostnaderna bleve avskräckande. Kanske Vanadisbadet och/eller Kampementsbadet kunde utnyttjas för detta ändamål.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad