Foto

Ruth Forsling. Ledamot av stadsfullmäktige 1950-1954 och 1960-1970

Född i Rättvik 19230211.

Stadsfullmäktig 1950-1954 och 1960-1970 (vald av Folkpartiet).

Död 19850503.

Fotografi med biografi ur: Stockholms stads-/kommunfullmäktige 1963-1988. Biografiska data och porträtt, Stockholm 1988, s. 119.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Debatt om starksprit i samband med stadens representation - stadsfullmäktige 1962

Debatt om starksprit i samband med stadens representation - stadsfullmäktige 1962

Motion angående undersökning av möjligheterna att från eventuellt kärnkraftvärmeverk i Värtan leverera hetvatten för utebad vår och höst - Stadsfullmäktige 1969

Motion angående undersökning av möjligheterna att från eventuellt kärnkraftvärmeverk i Värtan leverera hetvatten för utebad vår och höst - Stadsfullmäktige 1969