Text
Författare: Crammer, Arne. Stockholms stadsarkiv

Motion angående ändrat övergångsställe vid Ropstens tunnelbanestation

Socialdemokraten Arne Crammer vill flytta ett övergångsställe norr om Roptstens T-bana. För de cirka 400 personer som jobbar på arbetsplatserna där medför övergångsstället en omväg på 70 meter varför trafikanterna "kryssar sig fram mellan de uppställda matarbussarna, samt hoppar över ett meterhögt skyddsräcke, vilket medför ganska stora olycksfallsrisker".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad