Text

Motion angående ändrat övergångsställe vid Ropstens tunnelbanestation

Socialdemokraten Arne Crammer vill flytta ett övergångsställe norr om Roptstens T-bana. För de cirka 400 personer som jobbar på arbetsplatserna där medför övergångsstället en omväg på 70 meter varför trafikanterna "kryssar sig fram mellan de uppställda matarbussarna, samt hoppar över ett meterhögt skyddsräcke, vilket medför ganska stora olycksfallsrisker".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brokaféet i Ropsten

Brokaféet i Ropsten

Rivning för tunnelbanan i Ropsten. Hjorthagen i fonden

Rivning för tunnelbanan i Ropsten. Hjorthagen i fonden

Ropstens nyöppnade tunnelbanestation. I fonden husen på Dianavägen i Hjorthagen

Ropstens nyöppnade tunnelbanestation. I fonden husen på Dianavägen i Hjorthagen

Trafikanter vid Ropsten

Trafikanter vid Ropsten