Text
Författare: Åkerman, Henrik. Stockholms stadsarkiv

Motion angående uppvärmda bad för rörelsehindrade - Henrik Åkerman (m), Stadsfullmäktige 1969

Endast Liljeholmsbadet håller vattnet i en värme av 28°C till 30°C, enligt moderaten Henrik Åkerman. Dels behövs det fler bad med varmt vatten, dels räcker inte ens Liljeholmsbadets temperatur till: "Det finns polioskadade och reumatiskt sjuka, vilka behöver ha en vattentemperatur av +34° à 36° för att kunna bada".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad