Text

Motion angående uppvärmda bad för rörelsehindrade - Henrik Åkerman (m), Stadsfullmäktige 1969

Endast Liljeholmsbadet håller vattnet i en värme av 28°C till 30°C, enligt moderaten Henrik Åkerman. Dels behövs det fler bad med varmt vatten, dels räcker inte ens Liljeholmsbadets temperatur till: "Det finns polioskadade och reumatiskt sjuka, vilka behöver ha en vattentemperatur av +34° à 36° för att kunna bada".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Motion angående anordnande av hiss till de kommunala institutionerna i Högdalsgången 18 och 24 - Kommunfullmäktige 1971

Motion angående anordnande av hiss till de kommunala institutionerna i Högdalsgången 18 och 24 - Kommunfullmäktige 1971

Motion angående inrättande av radiotelefon i stadens handikappbussar - Erik Trädgårdh (m), Stadsfullmäktige 1969

Motion angående inrättande av radiotelefon i stadens handikappbussar - Erik Trädgårdh (m), Stadsfullmäktige 1969

Motion angående linjenumren samt bänkarna upplåtna för rörelsehindrade på stadens bussar - Thyra Bratt (m) m. fl., Stadsfullmäktige 1969

Motion angående linjenumren samt bänkarna upplåtna för rörelsehindrade på stadens bussar - Thyra Bratt (m) m. fl., Stadsfullmäktige 1969