Text
Författare: Bratt, Thyra, Lavett, Gunnar, Trädgårdh, Erik. Stockholms stadsarkiv

Motion angående linjenumren samt bänkarna upplåtna för rörelsehindrade på stadens bussar - Thyra Bratt (m) m. fl., Stadsfullmäktige 1969

Motionärerna anser att bussarnas nummer är för små. Särskilt vid dåligt väder syns de dåligt: "Man luras lätt att springa för att hinna ifatt en buss som inte är den rätta". Dessutom är platserna för rörelsehindrade ibland för högt placerade.

Motionärerna Thyra Bratt, Erik Trägårdh och Gunnar Lavett tillhörde Moderaterna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad