Text
Upphov: Okänd. Kungliga biblioteket

Postulatsdagen - examen i bokbinderiyrket på 1700-talet

I alla tider har man firat att tiden som lärling eller elev är slut, på det ena eller andra sättet. Den här artikeln handlar om boktryckarelärlingarnas villkor och firandet efter lärlingstidens slut.

För att få utöva ett hantverksyrke, i detta fall boktryckare, var man först tvungen att gå i lära hos en så kallad mästare. Mästaren hade sin egen verkstad och var medlem av en yrkesförening, ett så kallat skrå. När lärlingstiden var slut ställdes det till med fest. Dessutom förärades lärlingen ett vackert utformat tryck på papper, som ett slags examensbevis. Det var ofta mästaren som hade designat detta. Säkert hade han haft roligt när han, för en gång skull, fick använda hela paletten av olika slags bokstavstyper och åstadkomma figurer som exempelvis pelare, av dessa. Själva hyllningsversen skrevs av en annan person. Som man kan se i uppsatsen utstrålar dessa alster en enorm kreativitet.

Idag finns lärlingssystemet i stort sett inte kvar. Men man kan gå gymnasielinjer där man lär sig ett yrke. Idag är det ingen skillnad hur man firar sin studentexamen, studenter på teoretiska linjer och studenter på de yrkesinriktade linjerna verkar fira studentexamen på samma sätt. Studentmössa, vita kläder och lastbilsflak hör till.

Varför inte göra det mer personligt och lägga till något i firandet som är unikt och som har med utbildningen att göra? Precis som forna tiders boktryckaregesäller.

 

Ps En av de hyllade gesällerna hette Lars Wennberg. Han startade tillsammans med en herr Nordström egen tryckeriverksamhet i Stockholm. Tre av hans tryckerialster finns i Stockholmskällan. Kika här ovan till höger.

     

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad